Projekty


Vzdělávání a týmová spolupráce v oblastech regenerace krajiny intenzivně narušené lidskou činností

Garant: Ing. Martin Brtnický


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:OP (Operační programy)
Pracovisko:Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
Stav projektu:Obhájený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2012
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4
Počet výsledkov projektu:32

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Jiřina Kučerová, Ph.D.garant klíčové aktivity
Ing. Martin Brtnickýkoordinátor projektu
doc. Mgr. Jindřich Kynický, Ph.D.garant klíčové aktivity
Ing. Želmíra Novotnágarant klíčové aktivity