Projekty


Vzdělávání a týmová spolupráce v oblastech regenerace krajiny intenzivně narušené lidskou činností

Garant: Ing. Martin Brtnický


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:OP (Operační programy)
Pracoviště:Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2010
Datum ukončení projektu:31. 12. 2012
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:4
Počet výsledků na projektu:32

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Jiřina Kučerová, Ph.D.garant klíčové aktivity
Ing. Martin Brtnickýkoordinátor projektu
doc. Mgr. Jindřich Kynický, Ph.D.garant klíčové aktivity
Ing. Želmíra Novotnágarant klíčové aktivity