Projekty


Vývoj metodologické a technologické platformy pro optický monitoring biotického stresu a obsahu fenolických látek u révy vinné

Garant: Ing. Radek Sotolář, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavním účelem tohoto projektu je nalezení optických parametrů (fluorescenčních a/nebo reflektančních) vhodných pro včasnou detekci biotického stresu u révy vinné způsobeného infekcí houbou Plasmopara viticola v polních podmínkách a nalezení mechanismů, které ovlivňují distribuci fenolických látek v listech a bobulích po napadení. Změny optických parametrů budeme korelovat se změnami chemických parametrů. Budeme aplikovat nový způsob statistického hodnocení dat vyvinutý v Oddělení biologické dynamiky (USBE AVČR) 1) k výběru fluorescenčních příznaků poskytujících nejvyšší kontrast mezi zdravými a infikovanými rostlinami v rané fázi infekce a 2) k selekci specifických optických parametrů vhodných pro neinvazivní kvantitativní hodnocení fenolických látek v listech a bobulích révy vinné.
Druh projektu:GAČR (Projekt financovaný Grantovou agenturou ČR)
Pracovisko:Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
Identifikácia projektu podľa CEP, CEZ:GA522/09/1565
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2012
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4
Počet výsledkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. RNDr. Marie Kyseláková, CSc.Řešitel
Ing. Radek Sotolář, Ph.D.Řešitel
Ing. Jaromír Veverka, Ph.D.Řešitel
Ing. Michal KumštaŘešitel