Projekty


Vývoj metodologické a technologické platformy pro optický monitoring biotického stresu a obsahu fenolických látek u révy vinné

Garant: Ing. Radek Sotolář, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Hlavním účelem tohoto projektu je nalezení optických parametrů (fluorescenčních a/nebo reflektančních) vhodných pro včasnou detekci biotického stresu u révy vinné způsobeného infekcí houbou Plasmopara viticola v polních podmínkách a nalezení mechanismů, které ovlivňují distribuci fenolických látek v listech a bobulích po napadení. Změny optických parametrů budeme korelovat se změnami chemických parametrů. Budeme aplikovat nový způsob statistického hodnocení dat vyvinutý v Oddělení biologické dynamiky (USBE AVČR) 1) k výběru fluorescenčních příznaků poskytujících nejvyšší kontrast mezi zdravými a infikovanými rostlinami v rané fázi infekce a 2) k selekci specifických optických parametrů vhodných pro neinvazivní kvantitativní hodnocení fenolických látek v listech a bobulích révy vinné.
Druh projektu:GAČR (Projekt financovaný Grantovou agenturou ČR)
Pracoviště:
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:
GA522/09/1565
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2012
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
4
Počet výsledků na projektu:
5

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Ing. RNDr. Marie Kyseláková, CSc.Řešitel
Ing. Radek Sotolář, Ph.D.Řešitel
Řešitel
Ing. Michal Kumšta, Ph.D.Řešitel