Projekty


Česko-čínská vědeckovýzkumná spolupráce v oblasti šlechtění a introdukce odrůd rodu Prunus.

Garant: prof. Dr. Ing. Boris Krška


Základní informace
   
   
   
Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
Jiný (Jiný projekt)
Pracoviště:
Ústav ovocnictví (ZF)
Identifikace projektu:
KONTAKT
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:ME10107
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2010
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2013
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:3
Počet výsledků na projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Spoluřešitel
prof. Dr. Ing. Boris Krška
odpovědný řešitel
spoluřešitel