Projekty


Česko-čínská vědeckovýzkumná spolupráce v oblasti šlechtění a introdukce odrůd rodu Prunus.

Garant: prof. Dr. Ing. Boris Krška


Základní informace   Pracovníci   Výsledky   Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:Jiný (Jiný projekt)
Pracoviště:Ústav ovocnictví (ZF)
Identifikace projektu:KONTAKT
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:ME10107
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2010
Datum ukončení projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:3
Počet výsledků na projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.Spoluřešitel
prof. Dr. Ing. Boris Krškaodpovědný řešitel
Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.spoluřešitel