Projekty


Komplexní výzkum rezistence transgenních rostlin Prunus domestica L., klon C5 k viru šarky švestky, viru zakrslosti slivoně a viru chlorotické skvrnitosti jabloně, identifikace netransgenních zdrojů rezistence slivoně k PPV.

Garant: prof. Dr. Ing. Boris Krška


Základné informácie   Pracovníci   Výsledky   Harmonogram   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracovisko:Ústav ovocnictví (ZF)
Identifikácia projektu podľa CEP, CEZ:QI101A123
Stav projektu:Obhájený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2
Počet výsledkov projektu:6

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Dr. Ing. Boris Krškařešitel ZF
doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc.koordinátor