Projekty


Komplexní výzkum rezistence transgenních rostlin Prunus domestica L., klon C5 k viru šarky švestky, viru zakrslosti slivoně a viru chlorotické skvrnitosti jabloně, identifikace netransgenních zdrojů rezistence slivoně k PPV.

Garant: prof. Dr. Ing. Boris Krška


Základní informace   Pracovníci   Výsledky   Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:Ústav ovocnictví (ZF)
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:QI101A123
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2010
Datum ukončení projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:2
Počet výsledků na projektu:6

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Dr. Ing. Boris Krškařešitel ZF
doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc.koordinátor