Projekty


Komplexní výzkum rezistence transgenních rostlin Prunus domestica L., klon C5 k viru šarky švestky, viru zakrslosti slivoně a viru chlorotické skvrnitosti jabloně, identifikace netransgenních zdrojů rezistence slivoně k PPV.

Garant: prof. Dr. Ing. Boris Krška


Základní informace
   
Pracovníci   
   
Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:
Ústav ovocnictví (ZF)
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:QI101A123
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2010
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
2
Počet výsledků na projektu:
6

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
řešitel ZF
koordinátor