Projects


Komplexní výzkum rezistence transgenních rostlin Prunus domestica L., klon C5 k viru šarky švestky, viru zakrslosti slivoně a viru chlorotické skvrnitosti jabloně, identifikace netransgenních zdrojů rezistence slivoně k PPV.

Supervisor: prof. Dr. Ing. Boris Krška


Basic information
   
Workers      
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Kind of project:NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Department:
Department of Fruit Science (FH)
Project identification by CPR or CRRP:
QI101A123
Project status:
Defended
Project start date :
01. 01. 2010
Project close date:
31. 12. 2014
Number of workers in the project:
3
Number of official workers in the project:
2
Number of results in the project:
6

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

Officer
Official roles
řešitel ZF
koordinátor