Projekty


Diferenční rovnice a dynamické rovnice na "time scales'' III

Garant: doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt navazuje na stejnojmenné projekty 201/04/0580 a 201/07/0145. Cílem projektu je studovat kvalitativní vlastnosti řešení diferenciálních, diferenčních a dynamických rovnic a systémů se zaměřením na asymptotické vlastnosti a oscilatoričnost. Nositelem projektu je Masarykova univerzita. Mendelova univerzita a VUT jsou spoluřešitelé a spolupříjemci dotace.
Druh projektu:GAČR (Projekt financovaný Grantovou agenturou ČR)
Pracoviště:Ústav matematiky (LDF)
Identifikace projektu:GAP201/10/1032
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:GAP201/10/1032
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2010
Datum ukončení projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:3
Počet výsledků na projektu:34

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Mgr. Simona Fišnarová, Ph.D.spolupracovník
doc. Mgr. Petr Hasil, Ph.D.spolupracovník
doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.spoluřešitel


Návaznost na projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, na které projekt Diferenční rovnice a dynamické rovnice na "time scales'' III navazuje.

IdentifikaceNázev projektuStavGarant projektu
GA201/04/0580Diferenční rovnice a dynamické rovnice na "time scales"obhájenýdoc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.
GA201/07/0145Diferenční rovnice a dynamické rovnice na ,,time scales'' IIobhájenýdoc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýpodanýpřijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovanýřešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájenýobhájenýobhájenývyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutýzrušenýzrušený