ProjektyHelp


Diferenční rovnice a dynamické rovnice na "time scales'' III

Garant: doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt navazuje na stejnojmenné projekty 201/04/0580 a 201/07/0145. Cílem projektu je studovat kvalitativní vlastnosti řešení diferenciálních, diferenčních a dynamických rovnic a systémů se zaměřením na asymptotické vlastnosti a oscilatoričnost. Nositelem projektu je Masarykova univerzita. Mendelova univerzita a VUT jsou spoluřešitelé a spolupříjemci dotace.
Druh projektu:
GAČR (Projekt financovaný Grantovou agenturou ČR)
Pracoviště:
Ústav matematiky (LDF)
Identifikace projektu:GAP201/10/1032
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:
GAP201/10/1032
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2010
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
3
Počet výsledků na projektu:
34

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
spolupracovník
doc. Mgr. Petr Hasil, Ph.D.
spolupracovník
spoluřešitel


Návaznost na projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, na které projekt Diferenční rovnice a dynamické rovnice na "time scales'' III navazuje.

Identifikace
Název projektu
Stav
Garant projektu
GA201/04/0580
obhájený
GA201/07/0145obhájenýdoc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
podaný
přijatý
přijatý
připravovaný
připravovaný
řešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájenývyřazený
vyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušený
zrušený