ProjektyHelp


Multimediální podpora výuky konstruktivní geometrie na LDF MZLU v Brně

Garant: Mgr. Miroslava Tkadlecová, Ph.D.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:
Ústav matematiky (LDF)
Identifikace projektu:FRVŠ 1530/2009
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Mgr. Miroslava Tkadlecová, Ph.D.řešitel