Projekty


Hodnocení změn lesních geobiocenóz v masivu Pop Ivan Maramurešský na trvalé výzkumné ploše prof. A. Zlatníka po 75 letech

Garant: Ing. Zdeněk Hrubý, Ph.D.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cílem projektu je na trvalé výzkumé ploše prof.Aloise Zlatníka ve východních Karpatech- masiv Pop Ivanu Maramurešský- Zakarpatská oblast Ukrajiny (bývalá Podkarpatská Rus) založené v roce 1934 obnovit značení hranic, oranžovou barvou a umístěním kovových harponů, zopakování celoplošného dendrometrického měření všech stromů od 3 cm výčetní tloušťky a geodetické zaměření hranic pomocí přesné GPS a klasicky teodolitem. Na vybraných bodech budou založeny kruhové plochy 400m2 se zaměřením všech dřevin včetně zmlazení pro zachycení dynamiky šíření buku Fagus sylvatica a jedle bělokoré Abies alba do smrkových monocenóz Picea abies.
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracovisko:
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF), Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF), Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Identifikácia projektu:IGA 31/2009
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 02. 2009
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:
4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0