Projekty


Hodnocení změn lesních geobiocenóz v masivu Pop Ivan Maramurešský na trvalé výzkumné ploše prof. A. Zlatníka po 75 letech

Garant: Ing. Zdeněk Hrubý, Ph.D.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cílem projektu je na trvalé výzkumé ploše prof.Aloise Zlatníka ve východních Karpatech- masiv Pop Ivanu Maramurešský- Zakarpatská oblast Ukrajiny (bývalá Podkarpatská Rus) založené v roce 1934 obnovit značení hranic, oranžovou barvou a umístěním kovových harponů, zopakování celoplošného dendrometrického měření všech stromů od 3 cm výčetní tloušťky a geodetické zaměření hranic pomocí přesné GPS a klasicky teodolitem. Na vybraných bodech budou založeny kruhové plochy 400m2 se zaměřením všech dřevin včetně zmlazení pro zachycení dynamiky šíření buku Fagus sylvatica a jedle bělokoré Abies alba do smrkových monocenóz Picea abies.
Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF), Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF), Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Identifikace projektu:
IGA 31/2009
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 02. 2009
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:0