Projekty


Podpora prezentačních dovedností studentů zahradní a krajinné architektury

Garant: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D.


Základní informace         


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Kultivovaný projev, schopnost srozumitelně a atraktivně prezentovat svou práci a schopnost efektivně komunikovat s lidmi, to jsou dovednosti, které by měl ovládat každý absolvent univerzity. Tato potřeba je ještě naléhavější u studentů studijního programu Zahradní a krajinná architektura. Nejen v praxi, ale už v rámci celého studia musí veřejně (minimálně v okruhu svých kolegů a pedagogů) prezentovat výsledky svých seminárních a ateliérových prací, ale informace které o umění prezentovat získávají jsou neúplné a roztříštěné do různých předmětů a některá důležitá témata vůbec neobsahují. Je proto třeba jim předat komplexní, utříděnou informaci na toto téma, která jim bude sloužit jako opora a návod, kdykoli budou potřebovat. Předkládaný projekt si tedy klade za cíl zlepšit prezentační dovednosti nejen výše zmíněných studentů, ale všech zájemců, kteří potřebují např. prezentovat poster v rámci konference. Aby mohly být informace o umění prezentovat takto široce využitelné, bude v rámci projektu vytvořen eLearningový materiál. V Lednici ještě budou moci zájemci z řad studentů navštívit cyklus seminářů a workshopů zaměřených na jednotlivá témata týkající se prezentování a v jeho rámci se v příslušných dovednostech zdokonalit pod vedením pedagogů. Tato forma výuky byla již vyzkoušena na semináři a workshopu na téma Jak správně připravit poster a celý seminář byl studenty, kteří se účastnili, označen za velice přínosný. Z jejich poznámek také vyplynulo, že by uvítali, kdyby se problematice věnovalo více času.
Druh projektu:
FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
Identifikace projektu:
3092 /2010
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
10. 01. 2010
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0