ProjektyHelp


Další odborné vzdělávání jako cesta ke zkvalitnění personálního zabezpečení pracovníků pro biotechnologický výzkum a vývoj

Garant: prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.


Základní informace
   Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na další odborné vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje (VaV) a studentů VŠ v oblasti teoretických základů biotechnologií, které mají klíčový význam pro udržitelný rozvoj společnosti. Cílem odborného vzdělávání je zkvalitnění personálního zabezpečení VaV v této nepostradatelné vědní disciplíně. Vzdělávání bude zaměřeno na integraci nejnovějších výsledků a metodických přístupů dynamicky se rozvíjejících teoretických základů a praktických aplikací biotechnologií s cílem zkvalitnit úroveň pracovníků VaV zejména v oblastech molekulární biologie a diagnostiky, genomiky a proteomiky. Projekt umožní zapojit do dalšího odborného vzdělávání na MZLU světově uznávané, zejména zahraniční odborníky formou zvaných přednášejících pro nově zavedené cykly semestrálních seminářů a každoroční konference. Účast doktorandů a mladých vědeckých pracovníků na těchto konferencích bude podpořena programem hrazení konferenčních nákladů autorům nejlepších příspěvků.
Druh projektu:
OP (Operační programy)
Pracoviště:
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
Identifikace projektu:CZ.1.07/2.3.00/09.0037
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 07. 2009
Datum ukončení projektu:30. 06. 2012
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
4
Počet výsledků na projektu:
2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Spoluřešitel
Koordinátor
prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
Manažer projektu
Finanční manažer