ProjectsHelp


Univerzita třetího věku MZLU v Brně

Supervisor: doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.


Basic information
   
Workers
   
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Cílem projektu je rozvoj Univerzity třetího věku na MZLU v Brně, a to ve dvou hlavních oblastech: 1) Zajištění stávajícího programu U3V Člověk a příroda na počátku třetího tisíciletí v Brně 2) Působení poboček Univerzity třetího věku v Lednici, Kyjově, Bruntále, Olomouci a Znojmě.
Kind of project:RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Department:
Department of Senior Education (ILE)
Project identification:
TR790051
Project status:In progress
Project start date :01. 01. 2009
Project close date:
31. 12. 2009
Number of workers in the project:
3
Number of official workers in the project:0