ProjektyHelp


Univerzita třetího věku MZLU v Brně

Garant: doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.


Základní informace   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cílem projektu je rozvoj Univerzity třetího věku na MZLU v Brně, a to ve dvou hlavních oblastech: 1) Zajištění stávajícího programu U3V Člověk a příroda na počátku třetího tisíciletí v Brně 2) Působení poboček Univerzity třetího věku v Lednici, Kyjově, Bruntále, Olomouci a Znojmě.
Druh projektu:
RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Pracoviště:
Oddělení vzdělávání seniorů (ICV)
Identifikace projektu:
TR790051
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0