Projekty


Univerzita třetího věku MZLU v Brně

Garant: doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cílem projektu je rozvoj Univerzity třetího věku na MZLU v Brně, a to ve dvou hlavních oblastech: 1) Zajištění stávajícího programu U3V Člověk a příroda na počátku třetího tisíciletí v Brně 2) Působení poboček Univerzity třetího věku v Lednici, Kyjově, Bruntále, Olomouci a Znojmě.
Druh projektu:RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Pracoviště:Oddělení vzdělávání seniorů (ICV)
Identifikace projektu:TR790051
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:0