ProjectsHelp


Rozvoj a regionální růst Univerzit třetího věku v ČR

Supervisor: doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.


Basic information
      
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Cílem projektu je organizační a administrativní zajištění zájmových počítačových kurzů, nástavbových programů a exkurzí pro posluchače U3V a dále pak zajištění elektronického záznamu 3 přednášek základního kurzu U3V MZLU v Brně.
Kind of project:RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Department:Department of Senior Education (ILE)
Project identification:
TR790171
Project status:
In progress
Project start date :01. 01. 2009
Project close date:
31. 12. 2009
Number of workers in the project:3
Number of official workers in the project:0