ProjektyHelp


Rozvoj a regionální růst Univerzit třetího věku v ČR

Garant: doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.


Základní informace
   
      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cílem projektu je organizační a administrativní zajištění zájmových počítačových kurzů, nástavbových programů a exkurzí pro posluchače U3V a dále pak zajištění elektronického záznamu 3 přednášek základního kurzu U3V MZLU v Brně.
Druh projektu:
RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Pracoviště:
Oddělení vzdělávání seniorů (ICV)
Identifikace projektu:
TR790171
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0