Projekty


Minimalizace výskytu přírodních kontaminantů v zrnu ječmene jarního metodami přátelskými životnímu prostředí

Garant: prof. Ing. Jaroslava Ehrenbergerová, CSc.


Základní informace   Pracovníci   Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:21. 04. 2009
Datum ukončení projektu:22. 04. 2009
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:0