Projekty


Bioagens, současné systémy biologické ochrany: multimediální pomůcka pro výuku

Garant: doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF), Ústav zelinářství a květinářství (ZF), Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Identifikace projektu:
202/2010
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2010
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
doc. Ing. Tomáš Kopta, Ph.D.spoluřešitel
Ing. Václav Psota, Ph.D.řešitel