ProjektyHelp


Inovace předmětů Základy krajinného inženýrství a Krajinné inženýrství

Garant: prof. Dr. Ing. Milada Šťastná


Základní informace
   Pracovníci   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Ústav aplikované a krajinné ekologie agronomické fakulty MZLU v Brně zajišťuje v rámci akreditovaného agroekologického studijního programu bakalářského a magisterského studia výuku předmětů Základy krajinného inženýrství a Krajinné inženýrství, jejichž nedílnou součástí je také problematika závlah. Tento obor prochází v posledních letech výraznými změnami především díky novým trendům v technologiích řešení na které by měli být absolventi uvedených předmětů dostatečně připraveni. Studenti sice v maximální míře využívají dostupných aktuálních informací získaných výzkumem, prezentovaných na vědeckých konferencích, z odborné literatury či internetu v rámci uvedených předmětů, nicméně zprostředkování osobních zkušeností a poznatků získaných na jednom ze špičkových zahraničních pracovišť - Ústavu pedologických, hydrologických a environmentálních věd zemědělského výzkumného centra v Bet Daganu v Izraeli (Institute of Soil, Water and Environmental Sciences, The Agricultural Research Organization Soil Science), úzce spolupracujícího s Hebrejskou Univerzitou v Jeruzalémě (Hebrew University of Jerusalem), včetně získání nového výukového softwaru k závlahám (zdarma, včetně zaškolení) se jeví velice vhodným a účinným příspěvkem k inovaci výuky nejenom díky modernizaci systému přednášek a osobních konzultací, které výše zmíněné vyučované předměty na AF MZLU posune na vyšší úroveň, ale především získáním užitečných a žádaných informací o nejnovějších trendech ve výzkumu a výuce závlah, kde je Izrael na prvním místě ve světě.
Druh projektu:
FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Identifikace projektu:
241/2006
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0