Projekty


Inovační technologie závlah v zemích střední Evropy

Garant: prof. Dr. Ing. Milada Šťastná


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:Jiný (Jiný projekt)
Pracoviště:Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Identifikace projektu:ASO
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 06. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Dr. Ing. Milada Šťastnákoordinátor projektu