ProjektyHelp


Prostorová analýza vlivu extrémních meteorologických jevů na zemědělskou produkci růstovým modelem STICS

Garant: prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.


Základní informace
   
   Výsledky
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
implementace růstového modelu STICS do systému umožňujícího analýzu dopadu extrémních meteorologických jevů (zejména sucha) na výnos vybraných zemědělských plodin
Druh projektu:
Jiný (Jiný projekt)
Pracoviště:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Identifikace projektu:
ME 843 KONTAKT
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:
ME 843
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 03. 2006
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:3