Projekty


Prostorová analýza vlivu extrémních meteorologických jevů na zemědělskou produkci růstovým modelem STICS

Garant: prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:implementace růstového modelu STICS do systému umožňujícího analýzu dopadu extrémních meteorologických jevů (zejména sucha) na výnos vybraných zemědělských plodin
Druh projektu:Jiný (Jiný projekt)
Pracoviště:Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Identifikace projektu:ME 843 KONTAKT
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:ME 843
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 03. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:3