Projekty


Zhodnocení lesní dopravní sítě ŠLP ML Křtiny z hlediska rekreačního zpřístupnění pro osoby se sníženou mobilitou

Garant: Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.


Základní informace
   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Identifikace projektu:
23/2009
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:07. 05. 2009
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
2
Počet výsledků na projektu:
8

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.garant
Ing. Bc. Hana Trtílkovářešitel