Projekty


Consumers in EU

Garant: Bc. Ing. Ondřej Dufek, Ph.D., DiS.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:RP EK (Rámcové programy EK)
Pracovisko:Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Stav projektu:Pripravovaný
Dátum začatia projektu:01. 02. 2009
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Ing. Ondřej Dufek, Ph.D., DiS.Navrhovatel
doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D.Navrhovatel