Projects


Konvergence a divergence ve spotřebním chování - dopad na mezinárodní strategie a globální marketingovou komunikaci

Supervisor: prof. Ing. Jana Stávková, CSc.


Basic information
      Time schedule   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Cílem projektu je dokázat, že přes postupující vliv globalizace je spotřební chování na jednotlivých národních trzích spíše heterogenní než homogenní, ačkoliv homogenizace trhů byla dříve předpovídána. Důkaz bude proveden pomocí analýzy dat o spotřebních výdajích, na což bude navazovat vysvětlení dopadu kultury na daný vývoj a vlivu jednotlivých kulturních dimenzí. V závěru by měly být vyvozeny důsledky pro oblast mezinárodních strategií a marketingové komunikace.
Kind of project:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Department:
Department of Marketing and Trade (FBE)
Project status:
In progress
Project start date :
01. 01. 2009
Number of workers in the project:
2
Number of official workers in the project:2

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

Officer
Official roles
řešitel
garant