Projects


Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce

Supervisor: prof. Ing. Jana Stávková, CSc.


Basic information
   
Workers   Time schedule
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Předkládaný projekt je věnovaný ukazateli "spotřební výdaje". Cílem projektu je prostřednictvím analýzy spotřebních výdajů v České republice zjistit a specifikovat změny ve vývoji spotřebních výdajů, zjistit, zda ovlivňují výši spotřebních výdajů příjmy, ceny komodit či úspory obyvatel, zjistit podíl a vliv jednotlivých složek spotřebních výdajů na celkové výdaje a na základě dosažených výsledků formulovat predikci budoucího vývoje spotřebních výdajů.
Kind of project:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Department:Department of Marketing and Trade (FBE)
Project status:
In progress
Project start date :
01. 01. 2009
Project close date:
31. 12. 2009
Number of workers in the project:3
Number of official workers in the project:3

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
garant
Ing. Zuzana Toufarová
řešitel
doc. RNDr. Bc. Jitka Poměnková, Ph.D.
spolupracovník