Projects


Index ECSI a kvantifikace spokojenosti zákazníka

Supervisor: doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt IGA se bude zabývat problematikou indexu spokojenosti zákazníka ECSI. Východiskem se stane popis a zdůvodnění výběru jednotlivých hypotetických a měřitelných proměnných, ze kterých se tento index v konečné podobě skládá. Hlavním cílem bude modifikace indexu spokojenosti zákazníka pro konkrétní vybrané odvětví a jeho kvantifikace pomocí dotazníkového řešení.
Kind of project:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Department:Department of Marketing and Trade (FBE)
Project identification:31/2009
Project status:In progress
Project start date :15. 04. 2009
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:2

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D.garant
Ing. Klára Mrkosováspoluřešitel