Projekty


Index ECSI a kvantifikace spokojenosti zákazníka

Garant: doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt IGA se bude zabývat problematikou indexu spokojenosti zákazníka ECSI. Východiskem se stane popis a zdůvodnění výběru jednotlivých hypotetických a měřitelných proměnných, ze kterých se tento index v konečné podobě skládá. Hlavním cílem bude modifikace indexu spokojenosti zákazníka pro konkrétní vybrané odvětví a jeho kvantifikace pomocí dotazníkového řešení.
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Identifikace projektu:31/2009
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:15. 04. 2009
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D.garant
Ing. Klára Mrkosováspoluřešitel