Projekty


Construction of Methods for Multifactorial Assessment of Company Performance of Chosen Economic Activities

Garant: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
GAČR (Projekt financovaný Grantovou agenturou ČR)
Pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:
GAP403/11/2085
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2011
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2013
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
4
Počet výsledků na projektu:
27

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Spolunavrhovatel
Ing. Michael Štencl, Ph.D.Spoluřešitel
Ing. Ondřej Popelka, Ph.D.
Spoluřešitel
Spoluřešitel