Projects


Specializovaná učebna pro výuku automatizační, manipulační a programovatelné techniky

Supervisor: doc. Ing. Jan Žižka, CSc.


Basic information
   Workers   
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Práce s manipulačními a robotickými jednotkami ve formě manipulátorů, spolu s využitím regulačních členů, a jejich programování je nedílnou a nutnou součástí každého technicky zaměřeného oboru, jakým je i obor Automatizace řízení a informatika (ARI), jež je součástí programu Inženýrská informatika. V rámci bakalářského studia se jedná o obor akreditovaný jako univerzitní, kde výuka je zajištěna odbornými pracovišti z Provozně ekonomické fakulty (PEF) a Agronomické fakulty (AF). V rámci nově zakreditovaného magisterského studia spadá výuka pod Provozně ekonomickou fakultu MZLU v Brně. Nosnou kostrou tohoto oboru je několik technicky orientovaných povinných předmětů (Měřicí technika, Automatizační technika a Technická kybernetika) zajišťovaných ve spolupráci s pracovištěm UZPET AF, které profilují studenta při jeho oborově zaměřeném studiu. Mimo obor ARI je na PEF v Brně vyučován obor Ekonomická informatika (EI), který ve své skladbě obsahuje některé předměty shodné s ARI, vyučované na tomto oboru jako předměty volitelné. Koncepce tohoto grantu umožní rozšířit tuto výuku a i výuku přidruženou. V současné době neexistuje na PEF specializovaná učebna vybavená odpovídajícími prostředky umožňující zajistit odbornou výuku v technicky profilovaných povinných, povinně volitelných a volitelných předmětech. Studentům tedy není umožněno seznámit se s prostředky a možnostmi řešení, které jsou jinak přístupné v praktických podmínkách. Sloučili jsme tedy tyto výše uvedené důvody a vznikl tento předkládaný návrh, určený k řešení této neuspokojivé situace pomocí investičního grantu Fondu rozvoje vysokých škol.
Kind of project:
FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Department:Department of Informatics (FBE)
Project identification:
1723/2010
Project status:
Defended
Project start date :01. 01. 2010
Project close date:
31. 12. 2010
Number of workers in the project:
6
Number of official workers in the project:
6

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

Officer
Official roles
Řešitel
Dr. Ing. Radovan KuklaŘešitel
doc. Ing. Vladimír Konečný, CSc.
Spoluřešitel
Ing. Ondřej Popelka, Ph.D.Řešitel
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
Řešitel
doc. Ing. Jan Žižka, CSc.
Garant