Projects


Tvorba e-learningových učebních opor předmětu Zpracování textů na počítači

Supervisor: Ing. Jan Přichystal, Ph.D.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Tento projekt se zaměřuje na vytvoření učebních opor v elektronické formě pro předmět Zpracování textů na počítači. Ukazuje se, že tato forma podpory výuky je velmi efektivní, a proto ji chceme využít i při výuce předmětu Zpracování textů na počítači. Naším cílem je vytvořit širokou paletu elektronických učebních zdrojů, které by usnadnily a zefektivnily studium tohoto předmětu a umožnily studentům nejen naší fakulty přístup k informacím, jak tvořit kvalitní dokumenty.
Kind of project:
FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Department:
Department of Informatics (FBE)
Project identification:
FR 2049/2009
Project status:
Defended
Project start date :01. 01. 2009
Project close date:
08. 01. 2010
Number of workers in the project:
2
Number of official workers in the project:
0
Number of results in the project:
4