Projekty


Tvorba nového předmětu "Zahradnický projekt"

Garant: prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Identifikace projektu:
357/2010
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2010
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
doc. Ing. Tomáš Kopta, Ph.D.spoluřešitel
řešitel