Projekty


Využití metod molekulární genetiky při mapování populací bobra evropského (Castor fiber, L.) na zájmových územích v České republice.

Garant: Ing. Martin Ernst, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Metody založené na molekulárně genetických postupech se v současnosti jeví jako nejspolehlivější k identifikaci a determinaci živočišných druhů, poddruhů, ras apod. nebo ke zjišťování parentity a paternity. Předností těchto metod je jejich genotypová podstata, tj. detekce změn na úrovni DNA genomu a dále schopnost těchto metod postihnout větší rozsah a detailní rozdíly genetické variability. Cílem projektu je vzhledem k relativně krátkodobému charakteru finanční podpory řešení následujících bodů: - stanoveni parentity jedinců bobra evropského odchycených v zájmových územích - ověření určení pohlaví Vzhledem k obtížnosti získávání vhodného materiálu pro genetické rozbory, které se podařilo vyřešit ve spolupráci s ČZU Praha a UP Olomouc, budou takto získaná data naprosto ojedinělá a jedinečná. Výsledky mohou být využity v řadě studií týkající se bobr evropského (upřesnění velikosti home range, rekonstrukce postupu osídlení, genetická variabilita populace, etologie druhu, apod.).
Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Identifikace projektu:
IGA 470361
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2007
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:1


Návaznost na projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, na které projekt Využití metod molekulární genetiky při mapování populací bobra evropského (Castor fiber, L.) na zájmových územích v České republice. navazuje.

IdentifikaceNázev projektu
Stav
Garant projektu
02/04/05řešený

Legenda:
Aktivní stavy:podanýpodanýpřijatý
přijatý
připravovaný
připravovaný
řešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájený
vyřazenývyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušený
zrušený