Projekty


Rozvoj evropských venkovských regionů v éře globalizace

Garant: doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:RP EK (Rámcové programy EK)
Pracoviště:Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Identifikace projektu:DERREG
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:7E09040
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:10
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:18