Projekty


Developing Europe's Rural Regions in the Era of Globalization: An Interpretative Model for Better Anticipating and Responding to Challenges for Regional Development in an Evolving International Context

Garant: doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:RP EK (Rámcové programy EK)
Pracovisko:Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Identifikácia projektu:DERREG
Identifikácia projektu podľa CEP, CEZ:7E09040
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:18