Projekty


Ecological and Cultural Renewal of Mining Regions

Garant: doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Iný (Jiný projekt)
Pracovisko:Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Identifikácia projektu:RP
Stav projektu:Obhájený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:4