Projekty


Validace modelu pro výpočet kompletní vláhové bilance na základě lyzimetrických dat

Garant: prof. Dr. Ing. Milada Šťastná


Základní informace
   Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt je zaměřen především na srovnání modelovaných dat kompletní vláhové bilance a výsledků lyzimetrických měření. Hlavním výstupem projektu bude validace modelu AVISO. Na základě klimatických dat bude modelem spočtena kompletní vláhová bilance. Tyto výsledky budou srovnány s výsledky vláhové bilance zjištěné na základě přímého měření pomocí váhového lyzimetru. Výsledky těchto dvou způsobů stanovení vláhové bilance budou graficky zpracovány. V případě úspěšné validace bude pro území ČR zpracována mapa složek vláhové bilance na základě dat z Českého hydrometeorologického ústavu.
Druh projektu:
Jiný (Jiný projekt)
Pracoviště:
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Identifikace projektu:
AKTION
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:
MEB060914
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:17. 02. 2009
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
4