Projekty


Validace modelu pro výpočet kompletní vláhové bilance na základě lyzimetrických dat

Garant: prof. Dr. Ing. Milada Šťastná


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zaměřen především na srovnání modelovaných dat kompletní vláhové bilance a výsledků lyzimetrických měření. Hlavním výstupem projektu bude validace modelu AVISO. Na základě klimatických dat bude modelem spočtena kompletní vláhová bilance. Tyto výsledky budou srovnány s výsledky vláhové bilance zjištěné na základě přímého měření pomocí váhového lyzimetru. Výsledky těchto dvou způsobů stanovení vláhové bilance budou graficky zpracovány. V případě úspěšné validace bude pro území ČR zpracována mapa složek vláhové bilance na základě dat z Českého hydrometeorologického ústavu.
Druh projektu:Jiný (Jiný projekt)
Pracoviště:Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Identifikace projektu:AKTION
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:MEB060914
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:17. 02. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:4