Projekty


Hodnocení spontáních hybridů rodu Bergenia Moench., hodnocení genetické příbuznosti

Garant: doc. Dr. Ing. Jiří Uher


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0