Projekty


Využití in vitro kultur k ozdravení odrůd ovocných dřevin a révy vinné od virů, fytoplazem a karanténních patogenů pro systém certifikace výsadbového materiálu včetně ověřování kvality.

Garant: Ing. Břetislav Křižan, Ph.D.


Základní informace
   
   
Výsledky      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Hlavním účelem projektu je dokončení ozdravování vybraných tržních odrůd a klonů ovocných druhů a révy vinné ověřením pravosti a kvality odrůd ozdravených v předchozím projektu, trvajícím čtyři a půl roku. Ozdravené primární zdroje odvozené z udržovacího šlechtění ovocných dřevin a révy vinné budou podrobeny testům pravosti a kvality odrůd. Získané viruprosté primární zdroje budou použity k produkci certifikovaného, patogenů prostého výsadbového materiálu ovocných dřevin a révy vinné dle systému EPPO a předpisů Evropské Unie. Toto hlavní poslání projektu bude zabezpečeno v rámci výzkumné části řešení. Vedle toho bude zahájeno ozdravování dalších tržních odrůd, po 1-2 odrůdách jabloně, hrušně, třešně, meruňky, broskvoně, révy vinné otestováním a zjištěním zdravotního stavu a získáním in vitro kultur. Produkce viruprostých sádí zabezpečí nejen konkurenceschopnost českých školkařů, ale zejména i ovocnářů a vinařů v podmínkách volného trhu po vstupu do Evropské Unie. Pěstováním patogenů prostých ovocných stromů a výsadeb révy vinné dojde k podstatnému zvýšení kvality i zvýšení výnosů ovocnářské a vinařské produkce. Vypracování originálních standardních postupů ozdravování tržních odrůd a klonů jednotlivých druhů ovocných dřevin, v prvé řadě českých odrůd, ani postupů ozdravování révy vinné dosud nebylo komplexně řešeno, v minulosti byly uplatněny pouze dílčí a kusé poznatky. Tento úsek výzkumu v České republice chybí k realizaci právě etablovaného systému certifikace k uplatnění v nedávno vybudovaných technických izolátech a získání základního viruprostého předzákladního (prebasic) materiálu, získání základního materiálu pro založení nových prostorových izolátů a uvedení systému produkce viruprostého školkařského materiálu do provozu. Pokud nebude problém ozdravení potřebných druhů, odrůd a klonů ovocných dřevin a révy vinné řešen a vyřešen, založeny nové, zdravé sady a vinice, staré kultury, zamořené nejen hospodářsky škodlivými, ale i karanténními patogeny jako Plum pox virus, European stone fruit yellows, pear decline, apple proliferation fytoplasma, zlikvidovány, hrozí postupný zánik českého sadařství a vinohradnictví v konkurenci evropských států, kde je sytém produkce zdravého materiálu již plně funkční. V lepším případě bude dovážen zdravý výsadbový materiál ze zahraničí a likvidováno české školkařství.
Druh projektu:
NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
Identifikace projektu:
QH91153
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:
QH91153
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:
7
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
5