Projekty


Nové biotechnologické postupy pro navození rezistence podnoží révy vinné proti nepovirům

Garant: prof. RNDr. Miroslav Pidra, CSc.


Základní informace      
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Účelem projektu je vypracovat biotechnologické metody pro navození resistence podnoží vinné révy na nepovirus GFLV (Grapevine Fanleaf Virus, virus roncetu révy vinné). Virová infekce se uskutečňuje přes kořeny prostřednictvím háďátek Xiphinema spp. a šíří se i do roubů, kde způsobuje chorobu označovanou jako roncet révy vinné, která je nejhorší virovou chorobou révy. Následkem jsou střední až velké ztráty výnosu hroznů, zhoršení jejich kvality a zkrácení produkční doby vinic. Současné strategie pro omezení škod spočívající ve speciální agrotechnice, desinfekci půdy nematocidy a šlechtění odolných podnoží jsou málo účinné. Všeobecně se soudí, že biotechnologické postupy založené na genetické transformaci podnoží sekvencemi DNA z virových genů mohou jako jediné problém nepovirů vyřešit.
Druh projektu:
NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
Identifikace projektu:QH91214
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:
QH91214
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:
7
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
13