Projects


Vliv vybraných hydrofyzikálních vlastností na měření respirační aktivity mikroorganismů v půdě a hodnocení potenciální respirační aktivity půdy

Supervisor: Ing. Jiřina Kučerová, Ph.D.


Basic information
   
   
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Kind of project:
Other (Jiný projekt)
Department:
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
Project status:Rejected
Project start date :
01. 01. 2009
Project close date:01. 01. 2009
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:
0