Projekty


Vliv vybraných hydrofyzikálních vlastností na měření respirační aktivity mikroorganismů v půdě a hodnocení potenciální respirační aktivity půdy

Garant: Ing. Jiřina Kučerová, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Iný (Jiný projekt)
Pracovisko:Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:01. 01. 2009
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0