Projekty


Vliv vybraných hydrofyzikálních vlastností na měření respirační aktivity mikroorganismů v půdě a hodnocení potenciální respirační aktivity půdy

Garant: Ing. Jiřina Kučerová, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:Jiný (Jiný projekt)
Pracoviště:Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:01. 01. 2009
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0