Projekty


CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ II. ETAPA

Garant: prof. Ing. Bořivoj Groda, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Předmětem žádosti o příspěvek je zřízení CELOREPUBLIKOVÉ REFERENČNÍ LABORATOŘE BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ II. etapa. Laboratoř je umístněna v prostorách MZLU v Brně a její provoz je zajišťován Ústavem zemědělské, potravinářské a environmentální techniky. Hlavní náplní řešení projektu bude dovybavení výzkumného centra pro analýzy bioplynových transformací, tzn. anaerobní digesce organické hmoty. V průběhu měření bioplynových transformací bude vytvářena databáze, která bude využitelná všemi subjekty v České republice zabývajícími se bioplynovými transformacemi. Snahou bude navrhnout postupy zabezpečující účinnější ochranu životního prostředí a efektivnější využívání odpadů s jejich následným využitím v bioplynových transformacích. Dále také zpracovat a navrhnout příp. ověřit metody vedoucí k omezení ekologické zátěže v přírodě a zvýšením podílu produkce obnovitelných zdrojů energie.
Druh projektu:Iný (Jiný projekt)
Pracovisko:Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Stav projektu:Obhájený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:2