Projekty


CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ II. ETAPA

Garant: prof. Ing. Bořivoj Groda, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Následující tabulka zobrazuje podrobnější informace o pracovnících projektu "CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ II. ETAPA".


Seznam všech pracovníků projektu

V následující tabulce je seznam všech pracovníků pracujících na projektu.

PracovníkRolePracovištěTelefonKancelář
prof. Ing. Bořivoj Groda, DrSc.Aext ICV, ext AF+420 545 132 383BA39N3055 (Q3.55)
doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.AÚZPET AF, ext ICV+420 545 132 382BA39N3052 (Q3.52)
Ing. Petra DundálkováŘAF D-TO-TO [ukončeno]+420 545 132 361BA39N3043 (Q3.43)
Ing. Luděk Kamarád, Ph.D.ŘAF D-TO-TO [ukončeno]+420 545 132 361BA39N3043 (Q3.43)
Ing. Zbyšek Karafiát, Ph.D.ŘAF D-TO-TO [ukončeno]+420 545 132 361BA39N3043 (Q3.43)

Legenda
Role:AadministrativaMmetodický řešitelŘřešitelHpomocníkPpozorovatel