Projects


Návrh genetického algoritmu pro řešení regresních úloh

Supervisor: prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Cílem projektu je návrh a implementace modifikovaného genetického algoritmu, konkrétně gramatické evoluce, a následná analýza vlivu na jeho výkon. Pro splnění cíle bude nutné nejprve sestavit systém sledování a ovládání genetického algoritmu, který bude umožňovat on-line zaznamenávat a kontrolovat všechny kroky výpočtu genetického algoritmu. Výsledky získané z tohoto systému budou použity pro optimalizaci návrhu a implementace genetického algoritmu. Vedlejším využitím monitorovacího systému bude demonstrace principu a postupu výpočtů genetických algoritmů v rámci výuky předmětů zaměřených na umělou inteligenci.
Kind of project:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Department:Department of Informatics (FBE)
Project status:
Defended
Project start date :
23. 04. 2008
Project close date:
28. 11. 2008
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:
2
Number of results in the project:
3

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

Officer
Official roles
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
garant
narvrhovatel