Projekty


Perly krajiny

Garant: doc. Dr. Ing. Alena Salašová


Základní informace   Pracovníci   Výsledky      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt financovaný z Visegrad Found je zaměřen na vytvoření a správu tématické internetové sítě se zaměřením na historické zahrady v zemích Visegradu. V rámci projektu jsou organizovány rovněž odborné konference a semináře a připravované odborné a vědecké publikace.
Druh projektu:Jiný (Jiný projekt)
Pracoviště:Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
Identifikace projektu:Visegrad Fund
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:1