Projekty


Stanovenie fenolických látok metódou HPLC vo vybraných druhoch zelenín pestovaných konvenčným sposobom a ekologickým sposobom

Garant: doc. Ing. Kristina Petříková, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracovisko:Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Stav projektu:Obhájený
Dátum začatia projektu:18. 12. 2008
Dátum ukončenia projektu:01. 02. 2009
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0